Svar på dina frågor.
Följ

Varför kan jag inte uppdatera informationen för mina listor?

Varför kan jag inte uppdatera informationen för mina listor? Om du har problem med att spara ändringarna för ""Titel & Beskrivningar"" för dina listor, kan det finnas flera anledningar. Vissa obligatoriska fält måste fyllas i för att spara ny information på din lista. Kontrollera nedanstående punkter och prova sedan igen:

    • Kontrollera att du har angett våningsplan, antal bäddar, etc.
    • Se till att fälten för titel och beskrivningar fyllts i.
    • Se till att du inte har överskridit antal tillåtna tecken.
    • Se till att antalet tecken inte är för få.

Om ett obligatoriskt fält inte har fyllts i kommer ett meddelande visas högst upp på webbsidan och sektionen kommer att markeras med en röd ruta. När du har fyllt i alla obligatoriska fält kan du spara din uppdaterade beskrivning.

Om du fortfarande inte kan spara beskrivningen efter att du följt stegen ovan, kontakta vår kundsupport.

Powered by Zendesk