Svar på dina frågor.
Följ

Vad är moms och vad innebär det för mig?

Moms är en offentlig skatt som bedöms utifrån värdet av den tjänst som tillhandahålls av dig som värd för dina gäster. Alla värdar är ansvariga för att se till att de följer skattereglerna, som gäller för deras plats och uthyrningsform.

Från och med januari 2015 måste Wimdu lägga på moms utifrån plats (eller det land de verkar från) och värdens affärsstatus som en privat eller kommersiell uthyrare.

Powered by Zendesk