Svar på dina frågor.
Följ

Jag har registrerat på Wimdu via Facebook, hur loggar jag in på Wimdu Host App?

Ett inloggningsalternativ via Facebook har inte genomförts för Wimdu Host App ännu. Du kan generera ett lösenord för Wimdu Host App genom att logga in på ditt användarkonto. Gå till ‘Profilinställningar’ och klicka på ‘Byt Lösenord’, och klicka sedan på ‘Glömt’ Lösenord’. Lösenordet som du väljer kan användas för att logga in på Wimdu Host App tillsammans med den e-postadress som är kopplad till ditt Facebook-konto. Vi arbetar för närvarande med att förbättra Appen och kommer att skapa den här funktionen snart.

Powered by Zendesk