Svar på dina frågor.
Följ

Förutom att skicka meddelanden och hantera mina bokningar, vad kan jag göra på Wimdu Host App?

Du kan även se alla dina bostäder och deras nuvarande status (Online, Dolda, Opublicerad), samt personlig information såsom dina totala inkomster från bokningar på Wimdu.

Powered by Zendesk