Svar på dina frågor.
Följ

Kan jag använda Värd Appen på min iPad?

Ja, denna version av Wimdu Host App kan användas på en iPad. Men vi arbetar också på en iPad specifik version av appen.

Powered by Zendesk