Svar på dina frågor.
Följ

Hur aktiverar jag Boka direkt för min annonser? / Kan jag aktivera Boka direkt för olika bostäder?

Om du är berättigad till Boka direkt tjänsten kommer en Boka direkt banner att visas i ‘Översikten’ av ditt användarkonto. Genom att klicka på denna banner kan du begära tjänsten Boka direkt för din bostad. Vi kommer att informera dig så snart tjänsten har aktiverats. Om du har mer än en bostad och vill att Boka direkt endast aktiveras för några av dem, kontakta vår kundtjänst.

Observera att Boka direkt är endast tillgänglig för värdar som har ett starkt record av att acceptera bokningar.

Powered by Zendesk