Svar på dina frågor.
Följ

Vilka är fördelarna med Boka direkt?

Med Boka direkt kan du förbättra din placering i sökresultaten. Annonser med tjänsten Boka direkt får en bättre placering i sökresultaten, vilket kommer att förbättra din synlighet och ökar chanserna till att din bostad blir bokad. I genomsnitt så förbättras annonsernas placering med 85 positioner i sökresultaten om tjänsten Boka direkt används.

Boka direkt kan spara dig tid när du inte längre behöver svara på bokningsförfrågningar via e-post, eftersom dina bokningar kommer att accepteras automatiskt. Du kommer heller aldrig behöva oroa dig för att bokningsförfrågningar löper ut.

Annonser med Boka direkt visar en speciell banner, som gör att dina annonser står ut mot vanliga erbjudanden.

Powered by Zendesk