Svar på dina frågor.
Följ

Varför visas mina priser med andra belopp från de jag har bestämt?

Wimdu tar ut en administrativ avgift som läggs till de priser som du har ställt in, i syfte att förenkla beräkningen av priset för gäster. Priset kommer att visas för gästen med handläggningsavgift tillagd ovanpå priset. Du kan hitta mer information om vår avgiftsstruktur under våra Allmänna Villkor.

Powered by Zendesk