Svar på dina frågor.
Följ

Hur återställer jag specialpriser och kortaste möjliga vistelser?

Du kan ta bort eventuella specialpriser eller minimumvistelse krav som inte längre behövs i kalendern. Välj datum för vilket du vill återställa specialpris eller minsta vistelse. Nära botten av sektionen kommer du att se två kryssrutor: ‘Återställ specialpriser’ och ‘Återställ speciella minimum vistelser’. Kryssa i motsvarande ruta för att ta bort specialinställningar och returnera de valda datumen för standardpris och minsta vistelse. Välj ‘Bekräfta’ för att spara dessa ändringar.

När dessa steg har slutförts, kommer din bostad att återgå till standardpriser som du har angett på fliken under prissättning.

Klicka här för mer information om att välja ett datumintervall i kalendern.

Klicka här för mer information om priser och villkor.

Powered by Zendesk