Svar på dina frågor.
Följ

Hur kan jag ändra mitt lösenord?

För att ändra ditt lösenord, gå till översikten i ditt användarkonto och klicka på ‘Inställningar värdar’. Klicka sedan på ‘Ändra ditt lösenord’. Skriv in ditt nuvarande lösenord, ditt nya lösenord och ditt nya lösenord igen för att bekräfta det. Klicka på ‘Spara’ knappen för att aktivera ditt nya lösenord.

Powered by Zendesk