Svar på dina frågor.
Följ

Varför kan jag inte skriva in min address?

Om du inte kan skriva in adressen till din bostad, kontakta vår kundtjänst med latitud och longitud koder för din bostad, och en anställd kommer att ta fram adressen till dig.

Latitud och longitud kan hittas genom att gå till GPS Coordinates. Skriv din adress i sökfältet och klicka på ‘Get GPS Coordinates’ eller ‘Enter’ på tangentbordet. En ruta kommer att visas på skärmen med rätt latitud och longitud koder.

Powered by Zendesk