Svar på dina frågor.
Följ

Vad gör jag om priserna inte stämmer?

För att ändra prissättningen av en annons, logga in på ditt användarkonto och gå till ‘Mina Annonser’. Klicka på ‘Ändra annons’ bredvid annonsen som du vill ändra prissättningen för. Klicka på ‘Prissättning och Villkor’, ange den nya informationen och klicka på ‘Spara’.

Om du har insett att priset är fel för en annons vid mottagning av en bokningsförfrågan, bör du avböja bokningen och uppdatera priset med hjälp av stegen ovan. Kontakta gästen via Wimdu Meddelande Service och låt dem veta att priset var fel, och att de kan boka bostaden igen med rätt pris.

Om du redan har accepterat förfrågan, bör du kontakta gästen och vår kundtjänst för att informera om felet. Om gästen accepterar det nya priset, kommer vårt Kundservice Team att ändra bokningen för dig. Om gästerna inte accepterar det nya priset, måste du avboka och kommer att få betala avbokningsavgiften.

Tänk på att det är ingen garanti att gästen kommer att acceptera det uppdaterade priset, särskilt om det är högre än det ursprungliga priset. Det är därför mycket viktigt att alltid se till att dina priser är uppdaterade för att inte behöva vägra önskemål.

Powered by Zendesk