Svar på dina frågor.
Följ

Vad gör jag om min annons inte är korrekt?

Om din annons inte är korrekt, kan du ändra texten under ‘Mina Annonser’ i ditt användarkonto. Klicka på ‘Ändra annons’ bredvid bostaden som du vill redigera beskrivningen för. Klicka på ‘Titel & Beskrivning’. Redigera texten och klicka på ‘Spara’.

Powered by Zendesk