Svar på dina frågor.
Följ

Hur kan jag aktivera Boka direkt?

Om du är berättigad till Boka direkt tjänsten kommer en Boka direkt banner visas i ‘Min Översikt’ i ditt användarkonto. Genom att klicka på denna banner kan du begära Boka direkt för ditt konto. Vi kommer att informera dig så snart tjänsten har aktiverats.

Om du har fler bostäder och vill att Boka direkt endast ska aktiveras för några av dem, kontakta vår kundtjänst .

Klicka här för mer information om Boka direkt.

Powered by Zendesk