Svar på dina frågor.
Följ

Vad är min momssats?

Momssatsen kan variera mellan medlemsländerna i EU. Den är baserad på platsen för värden och typ av tjänst som tillhandahålls. Wimdu tillämpar standardmomssatser enligt land som du kan läsa mer om på <ahref="http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf">Europeiska Kommissionens webbplats.

Powered by Zendesk