Svar på dina frågor.
Följ

Hur tar jag reda på om jag har en kommersiell affärsstatus?

En kommersiell status ges till värdar som har ett stort intresse av att få bokningar. I allmänhet, vi klassificerar värdar som har ett kommersiellt intresse om minst en av följande kriterier uppfylls:

  • Du regelbundet hyr ut din egendom för att tjäna en regelbunden inkomst
  • Du har fått minst 10 bokningar med Wimdu under de senaste 12 månaderna
  • Du har fler än 3 annonser publicerade på Wimdu
  • Ett giltigt momsregistreringsnummer är tillgängligt

Observera att om de lokala skattemyndighederna begär avvikande klassificeringsregler, kan ovanstående kriterier variera.

För kommersiella värdar, en omvänd betalningsskyldighet gäller. Därför är kommersiella värdar skyldiga till att betala moms på egen hand och fakturan som skickas från Wimdu till värden är utan moms.

Powered by Zendesk