Svar på dina frågor.
Följ

Hur beräknas valutakursen?

Valutan beräknas genom växelkursen från Europeiska Centralbanken på samma dag som du skickar din bokningsförfrågan.

Powered by Zendesk