Svar på dina frågor.
Följ

Vad bör jag inkludera i en recension? / Finns det några riktlinjer för recensioner?

All information som du känner att andra värdar bör känna till om gäster kan ingå. Du bör se till att information som du inkluderar i din recension är relevant och sanningsenlig.

Powered by Zendesk