Svar på dina frågor.
Följ

Hur fungerar incheckningen? Måste jag lämna över nycklarna själv?

När du har bekräftat en förfrågan, föreslår vi att du skickar gästen ytterligare uppgifter som de kan behöva för att hitta till fastigheten, och bekräfta en tid när incheckningen sker. Du kan komma överens om en tid med gästen eller så kan du föreslå att de ringer dig 1-2 timmar före ankomsten till bostaden.

I händelse av att du inte kan leverera nycklarna personligen, är det också möjligt att välja någon som du litar på att lämna över nycklarna. Du måste dock meddela gästen i förväg vem som kommer att utföra nyckelöverlämnandet så att de vet vad som väntar. Om du har ett kontor där gästen kan hämta nycklarna, kan du också berätta för dem att komma dit för att hämta dem.

För mer information, klicka här för att se våra Gästfrihets riktlinjer för värdar.

Powered by Zendesk