Svar på dina frågor.
Följ

Hur ställer jag in återkommande priser?

Om du vill ställa in särskilda priser för vissa dagar i veckan (t.ex. helger), kryssa i ‘Ställ in återkommande priser’ rutan direkt under kalendervyn. Välj de dagar i veckan som du vill uppdatera och välj startdatum och slutdatum under ‘Välj ett datumintervall’. Ange önskad prisnivå i ‘Ställ in nytt dagspris’. Klicka på ‘Spara’ knappen

När dessa steg har slutförts, kommer du att se de nya återkommande prisnivåerna i kalendervyn.

Klicka här för mer information om hur man väljer ett datumintervall i kalendern.

Powered by Zendesk