Svar på dina frågor.
Följ

Om jag loggar in med mitt Facebook-konto, kommer det att synas på min profil?

Om du väljer att logga in på Wimdu via Facebook, kommer endast ditt namn och Facebook profilbild att visas på ditt användarkonto. Ingen annan information från Facebook kommer att göras tillgänglig på Wimdu.

Powered by Zendesk