Svar på dina frågor.
Följ

Min bostad visas inte på kartan, vad ska jag göra?

För att få din bostad att visas på kartan, gå till ‘Adress’ i ditt användarkonto och ange latitud och longitud koder i adressfältet.

Du kan få latitud och longitud koder för din fastighet genom att gå till GPS Coordinates. Skriv din adress i sökfältet och klicka på ‘Get GPS Coordinates’ eller klicka på ‘ Enter’ på tangentbordet. En ruta kommer att visas på skärmen med latitud och longitud koder.

Powered by Zendesk