Svar på dina frågor.
Följ

Om jag loggar in med mitt Facebook-konto, kommer det att vara synligt i min profil?

Endast ditt namn och Facebook profilbild kommer att visas på din användarkonto om du väljer att logga in på Wimdu med ditt Facebook-konto. Ingen ytterligare information från Facebook kommer att göras tillgänglig på Wimdu.

Powered by Zendesk