Svar på dina frågor.
Följ

Vad är avbokningsvillkor?

En avbokningspolicy är regler som en värd har infört, gällande återbetalning till gäster som väljer att avboka sin bokning. Beloppet som återbetalas beror på när du har avbokat en bokning, och villkoren i avbokningsreglerna som valts av värden.

En av tre avbokningsregler, 'flexibel', ‘måttlig’ och ‘strikt, kommer att gälla för bostaden du har bokat / vill boka. De särskilda villkoren för varje policy är följande:

Flexibel

Du kommer att återbetalas det totala beloppet för din bokning minus avbokningsavgiften om du avbokar minst 2 dagar innan incheckingen (klockan 12, CET). Om du avbokar mindre än 2 dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgiften.

Gratis*

Du kommer att återbetalas det totala priset inklusive Wimdu serviceavgift om du avbokar minst 2 dagar före incheckning (före kl 12 lunch, CET). För avbokningar som görs mindre än 2 dagar innan incheckning kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgift.

Måttlig

Du kommer att återbetalas det totala priset minus avbokningsavgift om du avbokar minst 4 dagar före incheckning (före kl 12 lunch, CET). För avbokningar som görs mindre än 4 dagar innan incheckningen kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgift.

Strikt

Du kommer att återbetalas hälften av det totala priset minus avbokningsavgift om du avbokar minst 7 dagar före incheckning (före kl 12 lunch, CET). För avbokningar som görs mindre än 7 gjorde dagar före incheckning, kommer du att återbetalas 5% av det totala priset minus avbokningsavgift.

Vissa speciella avbokningsregler gäller. I händelse av dödsfall inom familjen (mor, far, make / maka, syster, bror, barn) mellan 7 dagar och 24 timmar före ankomst, kommer gästen att ersättas med hela beloppet. Värden har inga anspråk på betalning och inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. I händelse av dödsfall inom familjen mindre än 24 timmar före ankomsten, kommer gästen att få 75% och värden 25% av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. En dödsattest krävs som bevis.

Om naturkatastrofer (lavin, snöstorm cyklon, orkan, jordbävning, översvämning, jordskred, blixt), krig, terroristattacker eller kärnkraftsolyckor hindrar värden från att fullfölja sin bokning (och de kan bevisa att det inte finns några alternativ, eller liknande boende är tillgängliga) så kommer gästen att ersättas till 100% av det totala priset. Inga avbokningsavgifter kommer att uppstå. Detta gäller även om transportmedel är skadade och gästen inte kan nå boende på ett annat sätt och kan styrka detta.

*Observera att policyn för "Gratis avbokning" upphör att gälla från och med den 13 juli 2015. Den "Gratis avbokningspolicyn" och dess villkor gäller fortfarande för alla bokningar som bekräftats eller begärts före den 13 juli 2015 för bostäder där "Gratis avbokning" hade valts av tjänsteleverantören vid bokningstillfället.

Powered by Zendesk