Svar på dina frågor.
Följ

Vad betyder "Wimdu Verifierad"?

Bostäder med ‘Wimdu Verifierad’ symbol innebär att fastigheten har verifierats och blivit fotograferad av vårt Wimdu Foto Team.

Bostäder som inte har en Wimdu Verifierad symbol kontrolleras fortfarande av vår kvalitetsgrupp. Vårt team säkerställer att dessa bostäder matchar våra kvalitetskriterier. Kvaliteten på en lägenhet kan också säkerställas genom att läsa recensioner vilket andra gäster har lämnat.

Vi arbetar kontinuerligt med kontroller av våra bostäder på plats. Därför kommer Wimdu Veriferad status att synas på fler bostäder även framöver.

Klicka här för mer information om hur du söker efter en bostad.

Powered by Zendesk