Svar på dina frågor.
Följ

Mitt kreditkort / rabattkod blev inte accepterad. Vad kan jag göra?

Om du får problem med att göra en bokning med kreditkort, så accepterar vi även andra betalningssätt, inklusive SEPA och PayPal.

Om du försökte att använda en rabattkod eller kupong när du gjorde en bokning och det nekades eller var ogiltig, vänligen kontakta vår kundtjänst  innan du skickar bokningsförfrågan. De kan ge dig en ny kampanjkod att använda för din bokning.

Powered by Zendesk