Odpowiedzi na pytania.
Obserwuj

Czym jest polityka anulowania rezerwacji?

Polityka anulowania rezerwacji to warunki wybrane przez gospodarza, odnoszące się do kwoty jaką otrzyma gość w razie anulowania rezerwacji. Kwota ta zależy od daty anulowania rezerwacji, oraz konkretnych warunków, które wybrał gospodarz jako obowiązujące.

Jedna z trzy polityk, 'Elastyczna', ‘Umiarkowana’ lub ‘Ścisła', będzie się odnosić do posiadłości, którą chcesz/chciałeś zarezerwować. Szczegóły każdej znajdziesz poniżej:

Elastyczna

Zostanie ci zwrócona twoja zapłata za rezerwację minus opłata za anulowanie Wimdu, jeżeli anulujesz swoją rezerwację co najmniej 2 dni przed zameldowaniem (doba jest liczona od 12 w południe czasu środkowoeuropejskiego). Anulowanie rezerwacji dokonane na krócej niż 2 dni przed zameldowaniem, spowoduje, że zostanie ci zwrócone 5% twojej zapłaty minus opłata za anulowanie Wimdu.

Bezpłatna

Cała kwota rezerwacji wraz z opłata manipulacyjną Wimdu zostanie zwrócona, jeśli anulujesz rezerwację przynajmniej dwa dni przed zameldowaniem (do 12 w południe, czasu środkowoeuropejskiego CET). Dla rezerwacji odwołanych później niż dwa dni przed przyjazdem, zwrócimy Ci 5% kwoty minus opłata manipulacyjna Wimdu.

Umiarkowana

Cała kwota zostanie zwrócona, jeśli odwołasz swój przyjazd co najmniej 4 dni przed przyjazdem (przed 12 w południe, czasu środkowoeuropejskiego CET). Dla rezerwacji odwołanych na mniej niż 4 dni, zostanie Ci zwrócone 5% kwoty minus opłata manipulacyjna Wimdu.

Ścisła

Połowa kwoty całkowitej zostanie zwrócona (minus opłata za anulowanie rezerwacji), jeśli odwołasz swój przyjazd przynajmniej 7 dni przed zameldowaniem (do 12 w południe, czasu środkowoeuropejskiego). Dla rezerwacji odwołanych na mniej niż 7 dni przed zameldowaniem, zwrócone Ci zostanie 5% minus opłata za anulowanie rezerwacji.

Niekiedy następują wyjątkowe okoliczności (a w związku z tym inne zasady anulowania rezerwacji). W przypadku żałoby z powodu wypadku i śmierci członka rodziny (matki, ojca, dziecka, brata, siostry) pomiędzy 7 dniami a 24 godzinami przez przyjazdem, cała kwota rezerwacji zostanie zwrócona. Gospodarz nie będzie miał żadnych praw do zapłaty. Żadne opłaty za anulowanie rezerwacji nie zostaną ściągnięte. W przypadku śmierci kogoś w rodzinie na mniej niż 24 godziny przed zameldowaniem, gość otrzyma 75% kwoty a gospodarz 25% wpłaconej kwoty. Żadne opłaty za anulowanie rezerwacji nie zostaną ściągnięte. Przedstawienie zaświadczenia o zgonie jest wymagane.

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej (jak lawina, zamieć, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, obsunięcie się ziemi, uderzenie pioruna), wojny, ataku terrorystycznego lub awarii jądrowej - powstrzymującej gospodarza przed wypełnieniem jego obowiązków dot. rezerwacji (gdzie gospodarz może udowodnić, że nie jest w stanie zapewnić innego zakwaterowania), gość otrzyma 100% wpłaconej kwoty. Żadne opłaty za anulowanie rezerwacji nie zostaną ściągnięte. Odnosi się to również do sytuacji, gdy środki transportu uległy uszkodzeniu, a gość nie może dostać się do miejsca zakwaterowania tym i ani żadnym innym środkiem lokomocji (i może przedstawić na to dowód).

*Nie należy zapomnieć o tym, że z dniem 13 lipca 2015 roku, polityka 'Darmowego anulowania rezerwacji' zostanie wycofana. Polityka 'Darmowego anulowania' oraz jej warunki będą nadal obowiązywać dla wszystkich rezerwacji, które zostały potwierdzone lub zgłoszone przed 13-tym lipca 2015 roku i które dotyczyły nieruchomości oznaczonych przez gospodarza jako należące do polityki 'Darmowego anulowania'.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 7
Oparte na technologii Zendesk